Av Fişekleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Kategoriler


Av Fişekleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Av fişekleri silindirik ve genellikle 6-8 cm uzunluğundadır. Dışı, plastik veya kartondan yapılmış olup uç kısmı içeri kıvrılmış ya da disk şeklinde ince plastik veya karton bir kapakla kapatılmıştır. Taban kenarları çıkıntılı pirinç bir diplikten oluşur. Bu diplik, fişeğin ileri kayarak fişek yatağına düşmesini engeller. Av fişekleri pirinç dipliğin gövde üzerindeki uzantısına göre uzun veya kısa diplikli olabilir. Dipliğin taban kısmına tabla denir. Fişeğin tabla kısmında üretildiği firmayı hatta ülkeyi tanımlayan işaret bulunur. Tablanın ortasında kapsül vardır. Günümüzde kapsül içerisinde genellikle antimon, kurşun, baryum bulunur. Fişeğin tabanında barut, barutun üzerinde plastik, karton veya keçeden yapılmış sıkı da denilen bir tapa vardır. Günümüzde en çok plastik tapa kullanılır. İçerisinde çok sayıda saçma tanesi olan fişeklerde ise plastik tüp tapa kullanılmaktadır. Plastik tüp tapada saçma tanelerinin bulunduğu kısım boyunca 2, 3 ya da 4 yırtmaç vardır. Tapa namludan çıkarken hava basıncı bu yırtmaçlar üzerine etki ederek onları geriye doğru bastırıp saçma tanelerinin serbest kalmasını sağlar. Şevrotin ve tek silindirik kurşun içeren fişeklerde normal plastik tapa kullanılır. Namludaki fişek yatağı kullanılacak fişekle uyumlu olacak şekilde yapılmıştır.

Barut: Barutun yanmasıyla oluşan basınçlı gazın itme etkisiyle saçma taneleri hedefe ulaşır. İki tip barut vardır: Kara barut (dumanlı barut) ve beyaz barut (dumansız barut). Günümüzde beyaz barut kullanılmaktadır. Beyaz barutun ana maddesi nitroselüloz olup içeriğindeki maddelerin cinsine göre çeşitli şekilleri vardır. Açık havada sarımtırak bir alevle yanar. Yandığı zaman çok az miktarda duman ve artık bırakır. Dumanı hedef üzerinde gri-yeşilimsi bir leke oluşturur. Yandığında hacminin 900-1000 misli patlama gazı meydana getirir. Ortaya çıkan gazlar CO2, CO, N-3, H+1’dir.

Saçma taneleri: Saçma taneleri kurşundan yapılmış, küre şeklinde, yuvarlak metal cisimlerdir. İçine sertleştirici başka maddeler de katılır. Fişeğin içindeki saçma tanelerinin toplam ağırlığı ortalama 30 gr kadardır. Saçma tanelerinin büyüklüğü avlanacak hayvanın cinsine göre değişir. Saçma taneleri iriliğine göre numaralandırılır. En iri saçma tanesi 5 mm çapında olup (0000 nolu) 1.25 mm’ye (12 nolu) kadar ve her numarada 0.25 mm küçülerek numaralandırılır. Ayrıca 8 mm çapında olan saçma tanelerine şevrotin, çapı 19 mm olanlara da tek silindirik kurşun denir (6, 15). Çapı 3.55 mm’den büyük saçma tanesine “geyik saçması” (buck shot), 3.55 mm ve daha küçük saçma tanelerine de “kuş saçması” (bird shot) denir. Kuş saçmaları yalnızca yakın mesafede büyük yaralar oluştururken, geyik saçmaları 135 metre mesafeye kadar belirgin zedelenme yapabilir.