Av Tüfeği Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Kategoriler


Av Tüfeği Hakkında Bilinmesi Gerekenler


Avcılıkta kullanılan yivsiz silahlardır. Av tüfeğinin elde tutulan kısmına kabza denir. Dipçik omuzdan destek alması için uzundur. Silahı ateşlemek için parmakla basılan kısmına tetik, tetiğin ucunda fişek tabanındaki kapsüle vuran ve ateşleyen sivri uca perkütör (iğne-horoz), fişek içindeki barutun ateşlenerek patlaması sonucu oluşan gaz basıncıyla hız alan saçmaları hedefe yönelten çelik boruya namlu, namlunun baş tarafında içine fişek sürülen bölüme fişek yatağı, namluyu fişek yatağına bağlayan konik kısma birleştirme konisi denir. Ayrıca pompalı ve otomatik av tüfeklerinde namluya fişek süren bölüme fişek haznesi denir.

Namlularına göre av tüfeklerinin tekli, çifte ve yivli olmak üzere çeşitleri vardır. Tek namlulu av tüfekleri tekli, çift namlulu av tüfekleri çifte adını alır. Çiftelerde namlular birbirine paralel olarak ya üst üste (süperpoze) ya da yan yana bulunur. Fişek koymak için kabzadan kırılan tipine kırma denir. Mekanizması elle pompalama esasına dayanan tüfeklere pompalı av tüfekleri denir. Ayrıca her bir atış için bir kez basmak suretiyle fişek haznesi içindeki tüm fişekleri atabilen yarı otomatik av tüfekleri vardır. Namluları düz olanlar saçma; dağ keçisi, ayı, domuz vb. hayvanlar için kullanılan, yiv-setli olan av tüfekleri ise mermi atar.

Saçma tanelerinin toplu gitme ve dağılımını etkileyen bir takım faktörler vardır. Bunlar, namlu uzunluğu, saçma tanesinin büyüklüğü, tapanın yapısı, ara hedefler, atış mesafesi, şok derecesi, silahın tipi, barut miktarı ve cinsi, atış açısı, dokuların elastikiyeti ve direnci, ayrıca rüzgâr, nem, sıcaklık gibi çevresel koşullar şeklindedir. Namlu boyu kısaldıkça saçma tanelerinin toplu gitme mesafeleri de kısalır ve dağılım alanları da büyür. Örneğin, 8 numara saçma tanesi kullanılarak 76 cm uzunluğunda şoklu namlu ile 6 metreden yapılan atışta hedef üzerinde 18,8 cm çaplı bir dağılım görülürken, aynı mesafeden 55 cm uzunluğunda şoklu namlu ile yapılan atışta 34,2 cm çaplı bir dağılım görülmüştür.

Saçma tanesi çapının küçülmesi ile toplu gidiş mesafesi kısalırken saçma dağılımı büyümektedir. Örneğin, 16 kalibre 2/4 şoklu 71 cm uzunluğunda namlu ile 5 m mesafeden 8 numara (2.25 mm çaplı) saçma tanesi kullanılarak yapılan atışta 19,9 cm çapında, 2 numara (3.75 mm çaplı) saçma tanesi kullanılarak yapılan atışta ise 14,2 cm çapında bir dağılım gözlenmiştir. Saçma tanelerinin özellikle toplu gidişi sırasında elbise, cam, kapı gibi ara hedefe çarpmaları ile yön değiştirmeleri durumunda dağılım alanı genişlemektedir. Plastik tapa kullanılarak yapılan atışlarda (keçe tapaya göre), saçma tanelerinin toplu gidişi daha uzun, dağılımı daha az olmaktadır. Günümüzde çoğunlukla plastik tapa içeren fişekler fabrikasyon olarak üretilmektedir.